Baner 600x80
Понеделник, 29 Май 2017 14:10

Как мисли детето?


shutterstock 95643235Ум и чувства. Това са двете стихии, ръководещи поведението на детето и възрастния. В тази статия ще разгледам първата сфера и развитието на мисленето през различните етапи, през които преминава индивидът.
Първоначално бебето формира своите реакции спрямо постъпващите стимули на базата на рефлекторни схеми, които са вродени. Те не предполагат мислене, а стереотипнa и неволева реакция на повтарящ се стимул. Но благодарение на рефлексите бебето успява да се храни и оцелява през първите месеци от живота си.


Новите форми на поведение се появяват, когато в живота на бебето се появи цел. Тя обикновено е предмет, до който то иска да достигне. Най-често лицето на мама, нейната коса, дреха или някоя играчка. Последващата реакция кара бебето да извършва действието отново и отново. Усмивка, нежен глас, смях, шум или промяна на позицията – всичко това води бебето към изграждането на двигателни навици или схеми на повтарящи се движения, но те все още не са обект на мисленето. Тези схеми на поведение започват да се координират помежду си (8-10 месец) в желанието по-бързо и ефективно да се постигне определената цел, а действията му изглеждат все по-преднамерени и точни. Дори и да има препятствие пред себе си, бебето търси начини за неговото преодоляване. Например: докато седи на масата и иска да достигне до играчка на разстояние от него, бебето започва да дърпа покривката, за да я доближи то себе си и лесно да я хване с ръце. Детето вече има широк репертоар от идеи за действие и може да съобрази към какви играчки и предмети да ги приложи – кои стават за дърпане, кои за удряне, кои шумят при допир и т.н. То вече е по-мобилно и може да наблюдава дейностите на своите близки, които започва да имитира. Прави се, че почиства, бърше, дърпа лъжицата, за да се храни, иска гребена и салфетката. Така започват да се изграждат неговите двигателни навици и нагледно-действено мислене с реални предмети. Благодарение на него се изграждат образи на цялостния предмет и неговите характеристики (твърдост или мекост, повърхност, функция и др.). Най-често образите са резултат от тактилните усещания, но общата картина се формира и вследствие на зрително, слухово и проприоцептивното възприятие. Нагледно-действеното мислене се развива още в най-ранна детска възраст, когато малчуганът манипулира с играчки и с различни предмети, формира образи за тях.
На следващото равнище бебето започва да прави експерименти с тях и освен вече познатото поведение да демонстрира нови форми, които не е задължително да са непосредствено наблюдавани. Това може да се види при непрекъснатото хвърляне на играчки отвисоко и тяхното търсене. То започва да открива нови средства за манипулация, които са мисловни форми на поведение и постигнатия успех води до преповтарянето им в бъдеще. Детето започва без експерименти да долавя функцията на предметите на базата на обобщения, поведението му става по-насочено и с по-добри и бързи резултати в достигане на целта.
На възраст между 12 и 18 месеца детето бележи своя голям скок в разбирането за света. Тогава то започва за използва „ментални символи" и думи за обозначаването на липсващи обекти. Така възникват представите. В този етап според Жан Пиаже започва същинското мислене. Той позволява на детето да се освободи от рамката на „тук и сега" и да навлезе в света на възможностите. Мисленето става речево, когато мъничето направи своето откритие, че всеки предмет има свое име. То непрекъснато се интересува от имената на нещата и речникът му увеличава своя запас от думи. Започва да използва думите като заместител на предмети, хора, действия, състояния, желания. Един характерен момент за наличието на този етап от развитието е, когато детето започва да търси скрити обекти и дори един предмет да бъде поставен в кутия, то вече знае, че не е изчезнал, а се намира вътре в нея. То вече си представя, че предметът е вътре. И дори има схема от действия, които да реализира за неговото изваждане.
С появата на езика и неговата символична функция (17-24 мес.) започва период, който продължава до 4-та година, и се откроява със символно и предпонятийно мислене. Детето започва да играе „на ужким" – да се прави на заспало, да слага куклите да спят, да ги храни с въображаема храна, да се прави на музикант или да реализира други роли. То използва изминал опит, за да пресъздаде наблюдавани ситуации, но изведени от реалния им контекст. На възраст между 24-30 месеца детето достига до света на идеите и символите. То вече има стабилен ментален образ на своите желания и може да го изрази с думи, защото го разбират по-бързо. Този процес може да започне най-рано през 16-и месец на детето и приключва до третата-четвъртата му година.
А на възраст между 30 и 48 месеца детето може да прави логически връзки между идеите си. То дава логично обяснение на събитията, може да се обоснове и иска възрастният да стори същото. Построява „логически мостове" между събитията и ги поставя във времева рамка, като маркира разбиранията си с понятия. Използва думи като сега, вчера, утре, близо и далече, разбира местата и действията (свързани с тях), може да даде обяснения на чувства и състояния, да разбере различните гледни точки относно тях.
Нагледното мислене - между 4 и 7 години. Децата започват да се справят с определянето на количество, сравняването на обекти по големина, форма и други зрително възприемани характеристики, оформя се разбирането, че предметите не съществуват изолирано, а са част от съвкупности (класове). Детето играе с реални предмети, но сега може да решава задачи и в тяхно отсъствие, защото вече знае техните свойства и отношенията помежду им. Достъпът до повече информация и развиването на нагледно-образното мислене позволява да се усъвършенстват класифицирането на информация и въвеждането й в серии и последователности. На тази възраст могат да се сравняват количества и да се отброява серия от елементи, но стабилните количествени представи все още са в процес на изграждане, защото са свързани с големината и местоположението на отброяваните обекти. Тук се поставят основите на математическото мислене и се изграждат логически връзки. Подходящи са занимания за подреждане на последователности от елементи, сравняване на обекти по размери, дължина, тежест, дебелина и количество. Детето може да проследява и промените в тях – да изважда или добавя определен брой към вече въведено множество и да го сравни с предходното, да проследява изменение в характеристиките на обектите (дали намаляват или се увеличават), да групира по определен признак, да групира предмети по функция или по принадлежност към определен клас, да открива разлики и прилики, да маркира посоки, да разглежда позиции, да търси липсващ елемент в определена серия и др.
През периода преди училище се изгражда и абстрактното мислене чрез игрите „на ужким", в които детето пресъздава отношения и социални роли, наблюдавани при възрастните. То започва да си дава сметка за сложността на взаимоотношенията между тях, за разностранността на техните позиции и професионални ангажираности и да ги претворява в игрите си с другите деца, като с времето навлиза все повече в сферата на символното. Това го подготвя за процесите на смятане и четене, където трябва да разбере, че числата и буквите символизират нещо друго.

„Едва ли има нещо по-необходимо за спокойния живот и за успеха на всяко дело от умението на човека да владее своите мисли.", Джон Лок

Симона Миланова, логопед

Последна редакция Понеделник, 29 Май 2017 14:15
blog comments powered by Disqus

3

baner 300x300px

baner 300 300

MN

banner-moeto-bebe-opt

single parent200

300x300_9_plus-01

1-bebeta

fitpersona

Kuhni Bulgarche New logo final

Попитай специалиста

Ugrinova-homeopatia Д-р Зорка Угринова

Лекар хомеопат
www.phytolek.com

Член на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация. Преподавател по хомеопатия към Европейска школа по клинична хомеопатия. Тя е и медицински консултант на преводни книги и учебници по хомеопатия и автор на редица научно-популярни статии. В своята лечебна практика д-р Угринова прилага и фитотерапия, нутритерапия и други природосъобразни методи на лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пазaрувайте лесно онлайн

9plus_logo-01

Магазини