Baner 600x80
Сряда, 27 Април 2016 14:24

Как се развива детската памет


5-Ways-to-Make-Book-Reading-a-Sensory-Experience-for-Your-ChildВие може би мислите, че мъничето ви не е в състояние да си спомни събития от изминалия ден, седмица или месец. Или пък напротив, във вашите представи мозъкът на новороденото запомня и съхранява всякаква информация, без да има някаква селективност.

В действителност малчуганите наистина могат да удивят родителите си с мълниеносното запомняне на нови образи, думи, стихчета, но могат и да ги обезкуражат със своята разсеяност – още ден след посещението в зоопарка мъникът вече е забравил какво е видял там. Обясненията за тези странности могат да бъдат във физиологичните особености на паметта на децата в различна възраст.

Факт
Когато учени си поставили за цел да изразят с числа колко единици информация може да съхрани мозъкът на едно тригодишно дете, цифрата се оказала не просто внушителна – след единицата следвали десет и половина километра нули.

Хората в бяло
Към 6-я месец у бебето се формират първите емоционални реакции, могат да се появят страховете. Най-разпространеният, разбира се, е свързан с хората в бяло. Това е лесно обяснимо с неприятните усещания, които малкото дете изпитва по време на традиционните консултации при педиатъра, които в тази възраст неизменно са придружени и от ваксинация. То все още не е в състояние да проумее защо тези хора го подлагат на подобни мъки. В резултат от придобития опит обаче, виждайки облечен в бяло възрастен, мъничето започва да плаче неутешимо.
Най-често спомените ни от детството са свързани не с конкретни факти, а с емоции и усещанията, свързани с тях. При това психолозите отдават това на няколко фактора – физиологичните особености на паметта в ранна възраст (тя има кратковременен характер) и отсъствието на възможност на детето, което все още няма достатъчен речников запас, да свърже думите със събитията.

От раждането до първата година
Според изследванията частта от мозъка, отговаряща за паметта, напълно съзрява към 9-10 месец. Възможно е обаче още в шестия месец някои малчугани да имат своите първи спомени. За да сме напълно справедливи обаче, физиолозите говорят в тази възраст по-скоро за „привикване" и „познаване" - тъй както едномесечното бебе може да привикне към определено положение или поза по време на хранене и започва активно да възпроизвежда сукателни движения, когато се окаже в нея. След 3-4 месец бебето вече може да съхранява в паметта си особено значими за него образи. Разпознава лицата и гласовете на майка си и баща си.

Къде е мама?
Ако през първите шест месеца детето открива способността си да разпознава предмети, през второто полугодие демонстрира възможностите си да възстановява образи по памет. Прост и ефективен начин да оцените това негово умение е да го запитате къде се намира определен предмет. Мъничето започва веднага да го търси с поглед.

Статистика
10,8 % от най-ранните спомени се отнасят към втората година на детето;
74, 9 % от спомените датират от 3-4 година;
11,3% се формират през петата година;
2,8 – през шестата, при това имат доста мъгляв характер.

Упражнения, които подпомагат развитието на паметта при деца на възраст от 0 до 1 година
1. Излизайки на разходка с 5-6-месечното бебе, разказвайте за обкръжаващата ви среда. Помогнете на мъника да се съсредоточи върху определен предмет и му разкажете повече за него. Дайте му възможност да го докосне, ако това е възможно. Не предлагайте много изпитания за паметта му. Нека обектите, привлекли вниманието ви, са не повече от 2-3. Непременно се върнете отново на тях при сгоден случай, покажете му ги отново на следващия ден.
2. С осеммесечното бебе можете да поиграете на „скрития предмет". Посочете играчка на детето и я скрийте под завивките му. След като я намери, приберете играчката на друго място... и така няколко пъти. Ще ви направи впечатление, че мъничето винаги започва да търси от първото място, в което сте скрили играчката. Това се случва, защото то е „запомнило" първото скривалище. С времето ще установите, че детето открива тайниците за все по-кратък период.
3. От деветмесечна възраст вече можете да играете игри с пръсти или гимнастика – „бабо, дай огънче", „буба-лази" и т.н.

От 1 до 3 години
В този период най-значима е двигателната памет. Детето запомня движения и действия. Те, разбира се, все още не са автоматизирани, ако не се повтарят достатъчно често, малчуганът може да ги забрави. В този период всичко се запомня от само себе си, паметта е непроизволна. Децата изтриват като гъба всичко случващо се, което не се отнася пряко до тях. Изследвания показват, че се запомнят преди всичко събития или образи с негативна окраска, след това положителните и най-накрая неутралните.
В тази възраст въображение и памет са тясно преплетени. В съзнанието на детето често се смесва това, което е било в действителност, и това, което е плод на въображението му. При това то е 100% уверено, че въображаемите събития са се случили.

Време за чужди езици
В ранната доучилищна възраст се откроява словесната памет, която по-късно се слива със смисловата. Затова специалистите препоръчват обучението в чуждестранен език да започне в този период. Това обучение се състои от 80% изучаване на словесна граматика, където просто трябва да се помни, а не да се разбира. В тази възраст малчуганите могат не само да възприемат информацията, но и да я възпроизвеждат. Детето може да си спомни нещо, което се е случило отдавна и дори вие сте забравили. Това обикновено става под въздействието на някакъв фактор, който му е направил силно впечатление. Например усетило аромата на люляк, детето може да си спомни миналогодишната разходка в парка. Но тъй като в тази възраст то все още не умее да управлява паметта си, спомените му са по-скоро откъслечни и несвързани.

От 3 до 5 години

Утре ще си спомня
За децата на възраст 3-5 години е много характерно „смътното спомняне", при което веднага след възприемането на нова информация не могат да я възпроизведат, но на следващия ден са в състояние да ви разкажат дори подробности. Обяснението е, че чутото се оказва за детето твърде обемно или сложно, нервните клетки се „изморяват" и не могат да го осмислят веднага и напълно, затова е необходимо време.

Дългосрочната памет
Между 3 и 5 години информацията се запаметява толкова устойчиво, че е възможно да бъде помнена дори в достолепна възраст. Това е свързано с факта, че при детето активно се развиват тези „участъци" в главния мозък, които отговарят за дълговременната памет. Най-често изплуват факти, които имат негативна емоционална украса – изгаряне, нападение на куче, някаква травма и др. Повечето спомени на възрастните, отнасящи се до детството им, са свързани точно с този възрастов период.

Тренировка на мозъка
На всички е известно, че мускулите на тялото могат да увеличат размера си и да станат по-силни с помощта на тренировки. Нещо подобно може да се отнесе и към паметта. Даже ако природната (генетично обусловена) памет не е особено силна, вие можете да я развиете с подходящи игри и упражнения.

Снимах!
Сигурно се досещате, че става дума за т.нар. „фотографска" памет. Мъничето като че ли „заснема" бързо и ясно образи, събития и след това лесно ги възпроизвежда с всички подробности. Този вид памет е в основата на методиките за ранно развитие, при които на детето се предлагат картинки с букви, цифри, изображения на предмети. Обикновено в прехода към училищна възраст тази памет постепенно отслабва, но в някои редки случаи се запазва за цял живот. Това се случва, защото с възрастта започва да доминира друг вид памет – словесно-логическата.

Прийоми за запомняне
Научете детето не просто да запомня, а да прави логически връзки между предметите.
Не бива обаче да забравяте следното:
- детето може да запомни всичко, което е свързано със смислови асоциации на вече известни му понятия. Детето на възраст до 1 година може да направи връзка между топката и играта. Важен елемент на асоциацията е обкръжението на мъника. Той може с лекота да декламира стихчета вкъщи и да не си спомни и думичка, ако е навън в парка, защото процесът на спомняне е свързан с определена околна среда.
- детето помни всичко, което му се струва необичайно. Една от проявите на тази особеност е „ефектът на първия път". Детето запомня отлично всичко, което му се случва за първи път – първото посещение на детската градина, първото падане с колелото и т.н.
- детето се учи чрез повторения. Четиригодишното хлапе се нуждае от тях постоянно. Така информацията се загнездва в паметта задълго.
- след навършване на 4-та година прилагайте принципа на „петте повторения".
Правилото: повторете информацията веднага след нейното усвояване, след това на другия ден, после след седмица, месец, три месеца.

Съответства ли нивото на запаметяване на възрастта на вашето дете?

Можете да прилагате тази методика за проверка, започвайки от тригодишна възраст.
Нужни са ви три комплекта картинки 5-6 см, по 16-25 карти във всеки комплект. Всеки набор трябва да бъде такъв, че картите да могат да се разделят на четири групи, например – животни, плодове, облекло, съдове. Самото тестване включва три етапа.
Първи етап
Запознайте детето с картинките от първия комплект, показвайте ги една след друга, след това го помолете да възпроизведе изображенията, които е запомнило.
Втори етап
Предложете на детето да разположи картинките от втория комплект на принципа „кое с кое си подхожда". След това съберете картинките и го накарайте да назове изображенията, както са били съчетани.
Трети етап
Предложете на детето да запомни колкото може повече картинки от третия комплект. Всяка от картинките показвайте за 3 секунди. Когато свършат, попитайте детето може ли да си спомни какво е било изобразено на тях.

Резултати
Запомнете количеството правилно назовани предмети във всяка серия. Ако на всеки от етапите детето е запомнило 5 картинки – нивото на паметта не е достатъчно; 7-9 – е средно ниво; 10 е високо.

Последна редакция Сряда, 27 Април 2016 14:53
blog comments powered by Disqus

miniland

MN

banner-moeto-bebe-opt

single parent200

300x300_9_plus-01

1-bebeta

fitpersona

Kuhni Bulgarche New logo final

Попитай специалиста

Ugrinova-homeopatia Д-р Зорка Угринова

Лекар хомеопат
www.phytolek.com

Член на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация. Преподавател по хомеопатия към Европейска школа по клинична хомеопатия. Тя е и медицински консултант на преводни книги и учебници по хомеопатия и автор на редица научно-популярни статии. В своята лечебна практика д-р Угринова прилага и фитотерапия, нутритерапия и други природосъобразни методи на лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пазaрувайте лесно онлайн

9plus_logo-01

Магазини