Baner 600x80
Сряда, 09 Ноември 2016 12:07

Трудности при писане


child-writingЧетенето и писането са процеси, в които детето трябва да бъде обучено, те не се появяват спонтанно и могат да се смятат за овладени в края на първи клас, когато са относително автоматизирани (но завършени изглеждат в края на втори клас). Разбира се, грешки все още могат да се откриват и при двете възпроизвеждания на писмена реч. С превес може да изглежда писането, където грешките са видни повече, тъй като чрез него се реализират едновременно графизъм и добри езикови познания.

Мисли се върху това какво се пише, какви думи да се подберат, как да се изпишат правилно и красиво. Нужно е детето да има зрели графични умения за предаване на писмени съобщения, да успява да възпроизведе писмени символи, които максимално се доближават до показаните му модели, то трябва да е запознато с езиковата система, за да е наясно какво съобщение предава чрез своето писане. Трудностите при него могат да засягат почерка, да произтичат от недобра пространствена ориентация в изписването на определени елементи, да засягат една буква или цяла сричка, както и цялата дума. Възможно е ученикът да допуска физиологични (нормални за децата на тази възраст) или специфични (конкретни проблеми за дадено дете извън възрастовите особености при овладяване на писането) грешки. Той може да бъде нарочен като мързелив, защото не желае да пише домашните си, винаги да го прави с много уговорки или му отнема прекалено дълго време. Ако е така, проследете за следните особености в писмената изява или цялостно поведение по време на подготовка:
• лош захват по време на писане;
• бърза уморяемост по време на писане и отказ да се пишат домашни;
• скрива за домашни задания, не се грижи добре за учебните си пособия, тетрадки и учебници;
• нестабилност на вниманието, често разсейване и превключване към друга дейност;
• има разхвърляно писане, пропуска редове, слива думи, не спазва границите на изреченията и не ги маркира;
• обърква букви, срички, замества или изпуска думи;
• не може да се изразява писмено.
Естествените грешки, които започват да се допускат с овладяването на писането, са нормални през първите две години в училище и с времето все повече отшумяват. Те се дължат на неопитност, нови правописни правила, изучаване на изключенията и др. За разлика от тях специфичните грешки са упорити, трудно се повлияват и може да са различни за всяко дете. Те могат да засягат различни страни на писането.
Почеркът
Той зависи от зрително-моторното развитие на детето през годините, от контрола на ръката върху средството за писане, от захвата, от ориентацията върху листа и др. Затова е важно през годините детето да се е упражнявало достатъчно, за да може в училище да пише зададените му букви и не само да ги изписва по някакъв начин, а те да са четливи за него и други хора. Ето няколко важни етапа, през които трябва да премине преди ръкописното писане:
• 2 години: детето рисува вертикална линия върху лист;
• 2,5 години: рисува хоризонтална линия;
• 3 години: рисува кръг;
• 4 години: рисува човек с различни елементи;
• 4,5години: рисува квадрат;
• 5 години: може да преписва букви, дори и да не знае кои са те.
Ключов момент в изработването на почерка е той да е четлив. Буквите да са с нужната големина, да се изписват по начин, отличаващ ги една от друга и най-важното е детето да може да разчете собствения си почерк, както и да се стреми той да е разбираем за максимално много хора – учителката, майката, бащата, по-голяма сестра, бабата и др. Не трябва да стиска прекалено много химикалката и молива или да ги държи леко и вяло. С времето ръката трябва да става по-стабилна и да издържа да пише по-дълго, без да се уморява.
Ориентация в рамките на листа
Детето трябва да има добра пространствена ориентация, да се доближава максимално до формата на всяка буква, да може да обясни какви са нейните елементи и как правилно да се разположат на листа, да съблюдава нужно ли е да се оставя разстояние между буквите или не, да разполага думите отляво-надясно и да се ориентира добре в рамките на листа, реда, думата. При преписване в началото може да следва стила, в който вижда думата, т.е. – когато му се предложи печатна дума, то да я препише по същия начин, но след това трябва да съобрази как да представи печатните букви чрез техните ръкописни еквиваленти.
При проблеми с пространствената ориентация могат да се допускат грешки в букви със сходни елементи, но разположени на различно място. Това може да се наблюдава при изписването на ръкописните букви „в" и „д", „б" и „в", „т" и „ш" и др. Тук се засяга ориентацията горе-долу. Проблемите възникнат и при други оптически сходни букви, които се различават по един елемент: „а"-„о", „л"-„м", „п"-„т" или затрудненията да произтичат от неправилната ляво-дясна ориентация на изписваните елементи (както при ръкописните главни букви „Е" и „З").
Фонологичен анализ
Детето трябва да има познание върху това, че всяка дума, която чува, може да бъде разделена на звукове. То трябва да може да определи първи и последен звук в думата, да прави разлика между гласни и съгласни, да знае, че при промяната на един звук ще се получи друга дума, както при думи с близък звуков строеж – „сал-шал", „коса-коза", „пера-бера" и др. Метафонологичните способности са много важни за процесите на ограмотяване. При незрялост на уменията детето не може да сегментира дума на нейните съставни елементи, пропуска или размества елементи при изписване, бърка букви на звучни и беззвучни звукове или на звукове, сходни по звучене – с-ш, ч-ц, р-л и т.н. Важно е да се определя последователността от звукове в рамките на думата, за да може след това успешно да приложи тези стратегии при писането под диктовка, защото грешките освен на ниво дума, могат да са и на ниво изречение – да не се определят успешно границите на думите (да ги слива или да отделя части от тях), да не се съобразяват границите на съобщението и къде да се постави препинателен знак за неговия край.
Правопис
За правилното изписване на думи в рамките на изречението е необходимо овладяването на морфологични и синтактични правила в българския език. От основно значение тук е да се научат правилата, техните изключения и възможността да се прави проверка за правилния правопис на думите. Най-упоритите грешки са в подбирането на гласни „о-у", „а-ъ", на „й" и „и" или на звучни и беззвучни съгласни, които се обеззвучават в различни позиции в рамките на думите. В процеса на автокорекция детето ще се научи при повторен прочит на написаното да открива допуснати грешки. При всеки един от компонентите на писмената изява могат да се появят трудности, възпрепятстващи бързото, четливо, лишено от грешки и съдържателно писане. Техният специфичен характер може да се установи в началото на втори клас или най-късно до неговия край. Но има редица фактори, които могат да предполагат и вторично нарушение в писането като: късно проговаряне и дефицит в езиковата сфера, артикулационно нарушение, паметови проблеми и нарушение на вниманието. При поява на трудност е добре да се обърнете към квалифициран специалист – когато детето не знае какво да каже и как да го направи чрез своето писане.
Симона Миланова, логопед

blog comments powered by Disqus

3

baner 300x300px

baner 300 300

MN

banner-moeto-bebe-opt

single parent200

300x300_9_plus-01

1-bebeta

fitpersona

Kuhni Bulgarche New logo final

Попитай специалиста

Ugrinova-homeopatia Д-р Зорка Угринова

Лекар хомеопат
www.phytolek.com

Член на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация. Преподавател по хомеопатия към Европейска школа по клинична хомеопатия. Тя е и медицински консултант на преводни книги и учебници по хомеопатия и автор на редица научно-популярни статии. В своята лечебна практика д-р Угринова прилага и фитотерапия, нутритерапия и други природосъобразни методи на лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пазaрувайте лесно онлайн

9plus_logo-01

Магазини