Baner 600x80
Сряда, 27 Април 2016 14:57

С какво може да ни помогне логопедът?


logopedТрадиционното разбиране на хората за логопедичната терапия е, че при нея се работи върху правилния изговор на звуковете „р" и „л" и че помага при случаи на заекване. А всъщност тя обхваща още толкова много неща, като не изключва и вече изброените. Логопедът може да работи с бебета и деца, при които се наблюдават отклонения в психомоторното, сензорното, когнитивното и комуникативно развитие, както и с възрастни, които имат говорни и езикови трудности.


Във възрастта 0-3 г. ролята на логопедичните сесии биха имали по-скоро превантивен характер. Те може да са необходимост при деца с проблеми в храненето, които не достигат до приема на обща храна и не се научават да я дъвчат. Също така може да подпомогне родителите в осъществяване на игрови дейности, стимулиращи двигателното и познавателното развитие, което е от особена важност при бебета, които бележат закъснение в някоя от сферите. В цял свят вече се застъпва идеята, че детето учи чрез движение, а това с най-голяма сила се отнася до първата година от живота му. Ако бебето е ограничено по някакъв начин да развива своите психомоторни способности, то това неминуемо ще се отрази и на неговото умение да общува. И за да не се стига до там, консултацията със специалист е желателно да се направи възможно най-рано, дори и работата с него да има само информативен, насочващ и превантивен характер. В този период е важно да се започне работата при деца с поставена медицинска или психиатрична диагноза, тъй като той е най-сензитивен за формирането на различни възрастово обусловени способности, а в други случаи е достатъчно да се изготви стимулираща програма за работа вкъщи, чрез която родителите да подпомогнат комуникативното развитие на своето дете.
През следващия възрастов период 3-5 години обхватът на работа се разширява. Проблемите на децата вече имат различен характер – едни не казват правилно различни звукове, други – не подреждат правилно думите в изреченията, трети – говорят бебешки и речта им остава неразбираема за околните, четвърти – не използват комуникацията като средство за общуване, пети – не опитват нови храни или не искат храни с парчета, шести – не могат да се задържат на едно място и т.н. Клиничната картина може да е много различна в зависимост от конкретния проблем на малчугана. Но това е моментът, в който не трябва да се изчаква повече, и да се започне същинска, целенасочена и упорита работа по преодоляването му. Забавянето на логопедичнатата терапия може да означава и отдалечаване на заветната мечта – училището. Логопедът трябва внимателно да проследи и отчете всички особености в детското развитие, като в процеса на оценка не пропуска нито една от сферите: двигателно развитие и груба моторика, фина моторика и умения за самообслужване, познавателна сфера и мислене, говор, език, социално и емоционално развитие. При наличие на слабости той може да предприеме мерки и да реализира серия от терапевтични стъпки, които да подобрят всяка една от изброените области.
Във възрастта 5-7 години е много важно детето да бъде подготвено за предизвикателствата на училищната среда. Изоставането на графичните умения, слабостите в разказването, липсата на количествени представи, разпознаване на символи, липсата на интерес към цифри и букви, както и трудностите при разпознаването им, липса на познания в определени области и когнитивни дефицити (проблеми с паметта, вниманието, мисленето) може да са предпоставки за по-късното постъпване в училище. Разбира се, това е новина, която трудно се съобщава на родителите, и за да се предотврати, понякога се изискват години логопедична терапия. Затова е важно проблемите да се набележат много по-рано, а не на прага на училищния двор.
И ето само част от проблемите, с които се занимава логопедията:
Артикулационни нарушения – работата е по посока корекция на звукове.
Специфично езиково нарушение (дисфазия на развитието) – работи се за преодоляване на езиков дефицит, когато детето говори аграматично, има ограничен репертоар от думи на възраст, която предполага по-богат активен речник, когато фразите са еднотипни, изпуска служебни думи и се грешат окончанията на думите, глаголните времена, местоимения и др.
Нарушения на речевата плавност – заекване, запъване, забързан (тахилалия) и забавен говор (брадилалия), като първите две нарушения се срещат изолирано, а другите две са част от по-комплексни проблеми, но работата по всички тях е много важна, за да се изработи плавен и спокоен темп на говорене, което да направи детето уверено в начина му на изразяване.
Работата при нарушения на механизмите за хранене също е много важна за родителите, за които закуските, обедите и вечерите се превръщат в непрекъсната борба, когато са принудени да пасират всичко, с което детето се храни, когато то не иска да опитва нови храни и яде само хляб, солети и банан. Във всички тези случаи може да ви помогне логопед, занимаващ се с хранителна терапия.
При диспраксия на развитието и вербална диспраксия – когато детето демонстрира обща несръчност, не може да се самообслужва и облича, не придобива нови умения и му е трудно да координира движенията на тялото си, а в говорно отношение се забавя с първите думи, а при появата им те са изпъстрени с множество непостоянни грешки, които правят речта неразбираема както за близки, така и за непознати - и в двата случая може да се възползвате от логопедична терапия, която да подготви детето за всички предизвикателства, идващи от околната среда. Вече логопедичните кабинети са така обзаведени, че да посрещнат всички потребности на детето – да се научи да се движи, да играе и общува свободно.
Дизартрия е говорно моторно нарушение при деца с детска церебрална парализа или при възрастни, претърпели мозъчно съдови инциденти, черепно-мозъчни травми и др. И при малките, и при големите ролята на логопеда е много важна, като в единия случай той се старае да развие говорните възможности, а в другия – да ги възстанови.
Ринолалия – работата е с деца, които имат вродени цепнатини на устните и/или небцето. Родителите имат нужда от подкрепа още при раждането на мъничето, за да бъдат консултирани как да хранят бебето, а на по-късен етап - и по посока развиване на правилно дишане и говор.
При вторични езикови нарушения вследствие нарушение на слуха, зрението, интелектуален дефицит и др. логопедът има своята роля в терапията на детето съвместно с други специалисти.
Работа при деца с нарушение от аутистичния спектър – терапевтът има за задача да развие система за комуникация, чрез която детето да може да изрази себе си и да влиза в контакт с околните.
Логопедична работа при генетични синдроми – работата със синдром на Даун, синдром на Рет и др. също влиза в професионалната квалификация на логопеда.
Нарушения на четенето и писането – подпомагането на ученици с усвояването на двата процеса също става в рамките на логопедичния кабинет и други.
Това са една малка част от проблемните звена, по които можете да намерите помощ чрез консултиране и логопедична терапия. Те звучат непознато и далечно за една голяма част от читателите, но за някои родители те са неспирна борба и ежедневие, за което заслужават нашата подкрепа и разбиране. За да бъде всяко дете пълноправен и щастлив член на обществото, то трябва да получава адекватна и навременна подкрепа. Това може да се осъществи и в защитената и стимулираща среда на логопедичния кабинет, където да развие своите умения и скрит потенциал.

Симона Миланова, логопед

Последна редакция Сряда, 27 Април 2016 15:03
blog comments powered by Disqus

miniland

MN

banner-moeto-bebe-opt

single parent200

300x300_9_plus-01

1-bebeta

fitpersona

Kuhni Bulgarche New logo final

Попитай специалиста

Ugrinova-homeopatia Д-р Зорка Угринова

Лекар хомеопат
www.phytolek.com

Член на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация. Преподавател по хомеопатия към Европейска школа по клинична хомеопатия. Тя е и медицински консултант на преводни книги и учебници по хомеопатия и автор на редица научно-популярни статии. В своята лечебна практика д-р Угринова прилага и фитотерапия, нутритерапия и други природосъобразни методи на лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пазaрувайте лесно онлайн

9plus_logo-01

Магазини