Baner 600x80
Петък, 15 Януари 2016 10:45

Езиково нарушение в детска възраст


girl-talkingОще в първата година на детето се развива социалната функция на речта. Чрез непрекъснато общуване с хората, които го обгрижват, то се научава на средствата за връзка със заобикалящата го среда. Един от най-повратните моменти в живота му е, когато разбира, че всяко нещо си има име. Това е преломният период, оказващ съществено влияние върху разширяването на речника, детето учи нови думи, иска да знае името на всичко, до което се докосва, опитва се да назовава действия и дори описва прости характеристики на обектите.

Някои родители съобщават за проблем в речевото развитие на децата си, което се изразява в добро разбиране и много ограничен говор. Или обратното – опити за структуриране на хаотични фрази, с погрешно изговорени думи и с общо впечатление за неразбиране речта на възрастните. При първия вариант на нарушението може да е налице забавяне в периода на първите думи, липса на фразова реч, ограничен речник и предпочитание към еднотипни изказвания, къси изрази, малък набор от думи, които да не са добре съгласувани (грешки при съобразяване на рода, множественото число на думата, глаголното време и др.), да има объркан словоред в рамките на изказването и трудности при опитите за собствен разказ. Но на фона на тази ограничена вербална картина детето има съхранен интелект и разбиране, използва комуникативни жестове, играе целево (дори наужким) и има желание да общува. Вторият вид предполага трудности в разбирането на изпратени към детето съобщения, което се отразява и на неговата способност да се изразява - в международната класификация на болестите се споменават трудности с разпознаването на имена на предмети, невъзможност за изпълнение на инструкции, неустойчиво внимание, когато детето е поставено в комуникативна ситуация. Но и при тези малчугани се наблюдава добра връзка с родителите, желание за игра и използване на невербални средства за комуникация.
Дисфазия на развитието или специфично езиково нарушение?
Тези две понятия описват едно и също нарушение, но се разглеждат от различни модели – медицински и лингвистичен. Най-общо описват несформиране на езиковата и говорната компетентност на детето, която се забавя във времето както на ниво перцепция, така и на ниво продукция. Тя не е провокирана от намаление на слуха и други сензорни нарушения, моторни дефицити, интелектуални затруднения, поведенчески и емоционални проблеми. Но въпреки това е налице несъответствие между календарната възраст на детето и неговите комуникативни способности. Езикът може да е нарушен във всички сфери: форма, съдържание и употреба или най-просто казано, детето може да говори на родния си език като чужденец. Дефицитът може да е ясно изразен в една или да са засегнати всички езикови компоненти.
Нарушаване на езиковата форма
Тук детето ще прави много и най-разнообразни грешки в съгласуването на думите по род, число и време, като се изключва периодът на научаване на правилото и изключението. Когато грешките са упорити и постоянни във времето, без да се подобрява езиковото познание, вече трябва да потърсим причината. Такава трудност е овладяването на множественото число на думите – „слони" вместо слонове, „конове" вместо коне, „цвети" вместо цветя и др. Дори може да се случи детето да използва само едното число, въпреки че може да съобрази количеството на обектите, но трудното преобразуване на думите го принуждава да използва само едната форма. Още по-голямо, а понякога и недостижимо предизвикателство се оказва съобразяването на правилното време в контекста на изказването. Детето може да разбира разликата между минало, настояще и бъдеще, но да използва преобладаващо едно глаголно време поради езиковите дефицити. Разбира се, не трябва да се изключва възможността и детето да няма достатъчни познания, за да може да се изрази правилно (да липсват количествени или времеви представи).
Ограничено езиково съдържание
Детето не използва различни класове думи, като в активния му речник преобладават съществителни имена и по-лесни глаголи. То не употребява прилагателни, числителни, местоимения и предлози. Трудности се наблюдават и при намирането и разбирането на обобщаващи и абстрактни понятия. От това следва еднотипност на изказванията, опростяване и липса на вариативност. Например за обозначаване на размерите на обекти детето може да използва думите „мама" и „бебе", дори за предмети, тъй като в речника му не присъстват противоположностите „малко-голямо" и „високо-ниско". Подобни неточности присъстват в изказванията и познанията за място, време, количество, характеристики на обектите и др.
Прости изречения
На възраст, която изисква сложни съждения и изказвания, детето може да конструира единствено по-прости фрази от 2-3 думи или да прави комбинации от жестове и дума, за да компенсира езиковия дефицит. Дори речта може да звучи телеграфно, като се изпускат малки думи и свързващи такива между изказванията. Те могат да звучат хаотично, неподредено и несъгласувано. Това кара детето да използва стереотипни фрази и кратки изрази на фона на общата несигурност при изразяване.
Трудности в разбирането
Още в първата година на бебето може да е налице липса на реакция спрямо познати имена, да не търси предмет или играчка при запитване, а на по-късен етап да не се справя с изпълнението на прости поръчения. Това логично води след себе си до трудности с отговарянето на поставен въпрос и невъзможност да се ориентира в езиковата обстановка без присъствието на подпомагащи зрителни опори. Речевото внимание става много избирателно, непостоянно и стеснено, а слушането на разказ или приказка не буди никакъв интерес у малчугана.
А като добавим комбинацията от всички изброени нарушения на езиковата сфера, речта на детето става трудно разбираема, незряла за възрастта, еднообразна и ограничена. Детето започва целенасочено да избягва общуването, изглежда незаинтересовано по време на разговор, често сменя дейността си и прави впечатление на околните, че не разбира какво му се говори. И всичко може да доведе до стеснителност, ограничаване на контактите и нежелание за общуване.
Причините?
Много често родителите се интересуват какви са те и как рефлектират върху езиковото развитие на детето? Истината е, че учените не дават точно и категорично обяснение по този въпрос. Корените на проблема се търсят както в предродовия период, така и по време на раждането и след това. Обяснение се намира и във фамилната обремененост – наличие на друг член от семейството, който е имал трудности в общуването в детска възраст. А отговорът може да е комплекс от причини в развитието на плода, вече роденото бебе и съществуваща семейна предразположеност. Но за мен като специалист много по-важен е въпросът какво ще правим оттук насетне?
Важен е не толкова произходът на нарушението, а своевременната и успешна намеса, защото гените не могат да се пренаредят, заболяванията в миналото да не се преболедуват, но времето „тук и сега" е на наше разположение. То играе решаваща роля в преодоляването на затрудненията, в откриването на общ език и изграждането на нови умения. Терапевтичната среда дава сигурност на детето, че ще е чуто и разбрано, подпомага го в изграждането на средства за изразяване и осъществяване на контакт с близките.
Симона Миланова, логопед

blog comments powered by Disqus

miniland

MN

banner-moeto-bebe-opt

single parent200

300x300_9_plus-01

1-bebeta

fitpersona

Kuhni Bulgarche New logo final

Попитай специалиста

Ugrinova-homeopatia Д-р Зорка Угринова

Лекар хомеопат
www.phytolek.com

Член на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация. Преподавател по хомеопатия към Европейска школа по клинична хомеопатия. Тя е и медицински консултант на преводни книги и учебници по хомеопатия и автор на редица научно-популярни статии. В своята лечебна практика д-р Угринова прилага и фитотерапия, нутритерапия и други природосъобразни методи на лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пазaрувайте лесно онлайн

9plus_logo-01

Магазини