Baner 600x80
Петък, 05 Септември 2014 13:49

Училищна готовностparents-help-child-with-writing

Симона Миланова, логопед
„Посредственият учител разказва. Добрият учител обяснява. Най-добрият показва нагледно. Великите учители вдъхновяват."

Училищният период е един от най-важните за детето, тогава пораства, съзрява и става „възрастен", затова трябва да му предоставим добър старт за всички предизвикателства, които го очакват с прекрачването на училищния праг. Когато родители са се допитвали до мен дали детето им е готово за училище, обикновено опасенията им по този въпрос са били основателни.

В България детето може да се отложи за постъпване в първи клас и това е необходимо, когато при него са налице очевидни трудности за справяне с бъдещите очаквания не само на родителите и учителите, но на образователната система като цяло. Това е един по-щадящ вариант за него, отколкото да бъде поставено в ситуация на непрекъснати провали, демотивация и отказ да посещава институцията. Веднъж влязло в първи клас, то не може да прекъсне, да преповтори или отложи, а започването на учебния процес (с ресурсно подпомагане) е тежка съдба за едно дете. Затова когато близките имат някакви съмнения, е по-добре да се обърнат към логопед или психолог, които да преценят каква е готовността на детето за училище.
Какво се съдържа в понятието „училищна готовност"?
Тази готовност може да се раздели на „готовност за учене" и „готовност за училище".
Училищната готовност е понятие, означаващо определено ниво на физическо, интелектуално, социално и емоционално развитие, които детето трябва да притежава преди постъпване. Основното различие между готовността за учене и училищната готовност е, че първото понятие се прилага към учащите във всички възрасти, а второто само към деца, на които им предстои да постъпят в първи клас, като, разбира се, за да се направи подробен и изчерпателен профил на детето преди постъпването му в училище, трябва да се обследват и двете страни. При диагностиката се разглеждат и оценяват различни сфери на развитие: езикови, академични, психомоторни, емоционални, социални и др. Задължително е да се оценят личностната, интелектуалната и социално-психологическата готовност на детето, като всяка една от тях трябва да е равномерно развита спрямо останалите.
Ето някои от насоките, в които се обследва детето и се отчитат неговите възможности:
Езикови и говорни умения – детето има експресивни и импресивни езикови умения, отговарящи на възрастта, следва и изпълнява сложни инструкции, отговаря и задава въпроси, разбира и пресъздава истории, запомня герои и сюжети, извлича поука, говори със завършени и логически свързани изречения, може да определя мястото на звукове в рамките на думата, започва да прави звуково-буквен анализ, разпознава някои букви, може да преписва дума или изречение (дори да не разбира какво пише), знае, че думите имат конкретно значение, определя мястото на буквите в думата (държи книга правилно, забавлява се с разглеждането на печатни материали, по картините може да разкаже историята), казва ясно всички звукове, речта му е разбираема.
Математическо мислене и умения – може да брои, разпознава цифри, сравнява величини, разпознава и създава последователности, използва количествени понятия, открива разлики във форми и противоположности, може да обедини обекти по общ признак, сортира обекти по няколко характеристики.
Социални умения – може да казва собственото си име и адреса си, адаптира се към непознати условия, справя се с промени, кооперативно е с други деца и възрастни, спазва правила, изчаква ред, може да се занимава в група, може да се справи със задача самостоятелно, показва умения за решаване на проблеми, изразява свободно желанията си и иска помощ, може да бъде ангажирано във въображаема или символична игра с други деца, проявява желание за учене и любопитство, демонстрира емпатичност (съчувствие) към другите.
Груби и фини моторни умения – радва се на физически упражнения и занимания на открито и закрито, може да скача, тича, рита, катери, хваща, балансира, може да се обслужва само (обува, облича, храни, ходи до тоалетна), може да реже с ножица, борави добре с малки предмети, може да използва молив, химикал, четка.
Как да помогнете на детето, за да:
Поддържа разговор, да изслушва, да задава и да отговаря на въпроси – може да се ангажира детето по време на ежедневните дейности, да се подпомага със задаване на отворени въпроси и да му се дава обратна връзка при даването на отговори.
Слуша истории и рими – тук на помощ идват книгите и запознаването с интересни приказки, подходящи са и книжките, съдържащи истории, написани в рими – добре е да тренирате и паметта със запаметяване на части от тях или кратки стихчета. При разказите може да се прави паралел с реалните преживявания на детето и ситуации, в които то самото е попадало. Може да предавате приказките, без да издавате какъв е краят, като помолите детето да си представи как завършва тя и след това да му разкриете написания. След това обсъдете героите, техните характери, мотивацията и чувствата им. Дори можете да използвате съдържанието на историята за малка пиеса, като предоставите възможност на детето да се претвори в някой от образите.
Описва обекти, места, събития и създава собствени истории – може да предложите на детето реални картини или снимки с различни сюжетни картини, като искате от него да ви разкаже какво се случва, колко са участниците, каква е ролята им, какво се е случило преди това и след това, какъв е изходът и др. В даден момент то може да пожелае да сътвори и свои собствени разкази, в които да се появяват въображаеми и истински образи. По-важното при тяхното създаване е да се съставят правилни и завършени изречения, следващи една идея и последователност.
Разпознава букви и високочестотни думи – особено приятни за децата са дъските с магнитни букви, пъзели с тях, макети и др. Запознавайте детето с буквите поетапно, като можете да започнете с тези от собственото му име и след това с неща, към които знаете, че проявява интерес. Можете да му задавате въпроси за кратки надписи в различни ситуации - може ли да се досети какво пише – докато сте в магазина, на рекламни пана и др.
Брои и учи цифрите – отброяването се запаметява като автоматизирана редица, но е добре да я учите с броенето на реални предмети, за да се запознае детето и с количествата. Може да учите малчугана да го прави във възходящ или низходящ ред и, разбира се, да използвате вербални игри с отброяване като: „Има десет маймунки на дървото, една слязла. Колко маймунки са останали на дървото? Има девет маймунки на дървото..." Както при буквите, можете да включите и разпознаването на цифрите при срещането им в заобикалящата среда – календар, монети, банкноти, измервателни уреди и др.
Опознава различни форми и величини – може да измисляте интересни игри и въпроси, свързани с геометрични фигури (например – „Намери пет предмета, които имат кръгла форма в стаята. Кое има формата на квадрат – салфетката или чинията?" и т.н.), височини („Кой е по-висок – жирафът или слонът?"), тежест (помните ли шегата - „Кое тежи повече – един килограм памук или един килограм желязо?"), сравняване на величини и др. Можете да свържете всички тези знания, като правите малки опити вкъщи с реални премети и манипулиране с тях, така че полученото знание да преминава през опита на детето.
Да се докосне до науката вкъщи – на детето може да му е много по-лесно да разбере определени явления и закономерности, като се опитате да му покажете някои от тях вкъщи. То започва да се чувства като малък откривател и изследовател, когато има възможност да наблюдава процесите само или в присъствието на възрастен. Може да събирате и садите заедно семена, да следите как покълват и растат те, да демонстрирате свойствата на водата, да се готвите заедно за празници и обичаи и др.
Това са само част от задачите, с които да подпомогнете детето преди постъпването му в училище. Можете да се снабдите с различни учебни помагала и книжки с истории, с които да го занимавате, за да сте сигурни, че графичните му и езикови умения се развиват спрямо възрастта.
Повече за училищната готовност четете в брой 137 на списание "Моето бебе и аз"

Последна редакция Петък, 05 Септември 2014 13:56
blog comments powered by Disqus

miniland

MN

banner-moeto-bebe-opt

single parent200

300x300_9_plus-01

1-bebeta

fitpersona

Kuhni Bulgarche New logo final

Попитай специалиста

Ugrinova-homeopatia Д-р Зорка Угринова

Лекар хомеопат
www.phytolek.com

Член на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация. Преподавател по хомеопатия към Европейска школа по клинична хомеопатия. Тя е и медицински консултант на преводни книги и учебници по хомеопатия и автор на редица научно-популярни статии. В своята лечебна практика д-р Угринова прилага и фитотерапия, нутритерапия и други природосъобразни методи на лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пазaрувайте лесно онлайн

9plus_logo-01

Магазини