earlybaby

Вторник, 10 Ноември 2015 12:39

Езикови способности на детето в различните възрасти


e4ac2da82389b29e baby-talk.jpg.xxxlarge 2xДо 1 година
Макар и малко човече, бебето започва да учи и опознава средата от самото си раждане. С времето изгражда своя пасивен речник и той става основа за неговите по-късни езикови прояви. На около 6-месечна възраст започва да разбира лесни фрази, разпознава собственото си име, това на близки хора и някои често повтарящи се думи от ежедневието му. На следващия месец то вече знае смисъла на думата „не", което е особено важно за подвижното бебе и възможността да го предпазите от опасност.

Нещо важно, което ми се иска да уточня, е, че прекомерната употреба на „Не"-та от страна на родителя води до омаловажаване на значението им от страна на детето. За да имат те важност и нужната тежест, трябва да са използвани рядко, с необходимата строгост и при застрашаващи ситуации. Ако използвате отрицанието прекалено често, със закачка и без да дадете алтернатива за неправилното поведение, най-вероятно е нежеланите постъпки да се повтарят във времето.
В други ситуации ще забележите, че разбирането на бебето нараства - това личи от ангажираността му в комуникацията, вниманието, което отделя, за да ви наблюдава как говорите. То започва да търси обекта, за който говорите, и активно да посочва предмети или лица. Все повече се заглежда в това, което възрастните правят, опитва се да имитира техни действия и звуковете, които произнасят. На 10 месеца ще може да изпълни просто поръчение – „Дай ми топката". Чрез посочване то ще ви задава въпроса „Какво е това?" и ще чака да назовете обекта на вниманието му. Това помага да научава нови думи, макар още да не може да ги изговоря, да прави връзка между предмета и вербалното му обозначение. И този етап, разбира се, завършва с първите смислени думи на детето, използвани правилно в един и същи контекст.
От 6 до 11 месеца бебето:

 • разбира „не";
 • бърбори, като повтаря срички, в които не влага смисъл (ба-ба-ба, ма-ма-ма, та-та-та и др.);
 • опитва се да общува с жестове и действия;
 • опитва се да повтаря звуковете и сричките, които чува;
 • казва първите си думи.

На една година
С навършване на първата година един от най-очакваните моменти е проговарянето. Можете все още да чуете детето да говори на свой собствен „бебешки" език, но все по-често ще се опитва да повтаря думите, които му казвате. Съобразете тяхната сложност, като не карате мъничето да назовава трудни за произнасяне многосрични комбинации. Най-подходящи като за начало са звукоподражанията, думите от две срички – с две отворени срички (мама, баба, маса, коте, куче и др.), а в един много по-късен етап от развитието то ще достигне и до тяхното правилно изговаряне. В началото на проговарянето са напълно нормални и допустими липси и замени на звукове, опростявания на думите, като е добре с времето да съблюдавате дали детето се стреми да се поправи, за да достигне до коректно произношение. Тези грешки трябва да се изчистят между третата и четвъртата година, а тогава са допустими само при сложни и многосрични думи със струпване на съгласни. В първите думи могат да фигурират срички от т.нар. му „бебешки репертоар" – самото то може да има предпочитание към ученето на думи, които включват елементи от бърборенето му през изминалите месеци. Разбира се, това не е случайно, защото то в продължение на дълъг период от време е репетирало определени звукове и комбинации от тях.
От 12 до 17 месеца детето:

 • отговаря на лесни въпроси невербално или с отделни думи;
 • казва няколко думи, за да означи човек или предмет (изговорът може да не е точен или много ясен);
 • прави опити да имитира цели думи;
 • има речник от 6 думи;

От 18 до 23 месеца детето:

 • има речник от 50 думи (произношението може да е неточно);
 • моли за познати храни, като ги назовава;
 • използва звукоподражания, за да означи животни или за да каже как правят (бау-бау, му-му);
 • прави комбинации от две думи (фразова реч);
 • започва да използва местоимения (мое).

На две години най-важният факт в езиковите способности на детето са комбинациите от две думи. В неговия речник вече се срещат и глаголи, както и някои по-лесни и повтаряни прилагателни (голямо, малко, мокро, мръсно и др.), което позволява да се достигне до тази фаза на двусловните изказвания. Ще чуете от него и някои заучени фрази, но натоварени със значение: „Ето го", „Няма го", „Мое мече" и др. Може с няколко думи да се опита да изрази цяла идея, а словосъчетанията да не са добре съгласувани или подредени. Това не бива толкова да ви тревожи. Важното е достатъчно да се упражнява в използването на езика, за да достигне само до правилата, които го управляват. Не е нужно да го прекъсвате и поправяте непрекъснато, може да повторите правилно неговите думи и да видите дали има опити за автокорекция. Често децата се коригират по възрастните или поне се опитват, но понякога отново се допускат опростявания и неточности, тъй като говорните и езиковите умения далеч не са усъвършенствани, както при възрастните, а се намират на едно много начално равнище. В помощ на родителите идва контекстът, в който се използват думите, за да може по-лесно да разберат какво им обяснява детето и да го стимулират да продължи. Все пак на 2 години около половината от речта му е разбираема. Така до три години детето започва да използва и предлози (на, в, под), по-дълги комбинации от думи, свързани логически. Иска да прави самостоятелна история, запомня сюжетна линия и идеите от нея. Много се радва на небивалици в речта и може да ги установи. В речника на детето вече присъстват около 300 думи и голяма част от тях са разбираеми. Може да му дадете поръчение от две последователни инструкции, свързани с ежедневния живот, и то да я изпълни („Вземи чашата и я занеси на тати!"). Задаването на въпроси е неизменна част от ежедневието, защото знанията на детето значително нарастват през този период.
Детето на 2-3 години:

 • знае значението на няколко предлога и пространствените отношения, които изразяват (в, на, под);
 • разбира местоимения като аз, ти и тя;
 • знае значението на прилагателни имена като малко, голямо, радостен и др.;
 • използва изречения от три думи;
 • речта започва да става по-ясна, все още може да има неточности в окончанията на думите и говорът да звучи странно за непознати;
 • отговаря на поставени въпроси;
 • започва да използва повече местоимения (аз и ти);
 • задава въпроси;
 • използва множествено число и минало време.

На четири години речта на детето е изключително изчистена откъм грешки, тя все повече се доближава до тази на възрастните. Без проблем то може да разкаже цялостна история и да сподели впечатленията си от деня. Има времеви представи и знае какво се случва сутрин, на обед и вечер, назовава форми, цветове и дори разпознава някои букви. Изреченията вече са с много сложен състав (над 4 думи), както и инструкциите, изпълнявани след поискване (4 етапни; напр.: „Свали си якето, закачи го на закачалката, измий си ръцете и сядай да обядваш.")
Детето на 3-4 години:

 • може да групира обекти като дрехи и храни;
 • разпознава цветове;
 • изговаря добре по-голяма част от звуковете;
 • речта е напълно разбираема за непознати;
 • може да обясни функцията на предметите;
 • забавлява се с езикови задачи като рецитиране или небивалици;
 • изразява идеи и емоции чрез езика;
 • отговаря на отворени въпроси, изискващи собствен опит („Какво правиш, когато си гладен?");
 • повтаря изречения, без да допуска грешки.

Първо идва разбирането, след това действието и накрая думите. Бебето научава значението на думите, следи за предметите, които се споменават от родителите, търси ги, посочва ги, след това започва да манипулира с тях, да изпълнява лесни поръчения, да ги подава, да ги носи, да ги намира, а едва след това може да каже и думите за тях при запитване. Играйте, взаимодействайте, говорете!

Симона Миланова, логопед

blog comments powered by Disqus

3

baner 300x300px

baner 300 300

MN

banner-moeto-bebe-opt

single parent200

300x300_9_plus-01

1-bebeta

fitpersona

Kuhni Bulgarche New logo final

Попитай специалиста

Ugrinova-homeopatia Д-р Зорка Угринова

Лекар хомеопат
www.phytolek.com

Член на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация. Преподавател по хомеопатия към Европейска школа по клинична хомеопатия. Тя е и медицински консултант на преводни книги и учебници по хомеопатия и автор на редица научно-популярни статии. В своята лечебна практика д-р Угринова прилага и фитотерапия, нутритерапия и други природосъобразни методи на лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пазaрувайте лесно онлайн

9plus_logo-01

Магазини