earlybaby

Сряда, 21 Септември 2016 12:56

Проследяване на бременността


wavebreakmediashutterstockЗащо е важно да се проследява бременността?
- Защото така се поема отговорност за здравето на бременната и здравето на носеното от нея дете;
- Извършва се цялостно и систематично наблюдение на нормалното протичане на бременността и правилното развитие на плода;
- Предотвратяват се евентуални усложнения, свързани с бременността и раждането;
- Гарантира се добро здраве на бременната и раждането на здраво и доносено бебе.


Как да изберем правилния специалист?
Изборът обикновено и най-често става чрез отзивите на близки и познати, които са минали по този път. Доволната майка е най-добрата и вярна реклама. Съществуват и доста тематични форуми. Авторекламата не е най-добрият начин за избор. Всеки се хвали максимално.
Кога е добре да се направи първият преглед при специалист и какво констатира той?
Първият преглед при специалист се прави около 5-6-та гестационна седмица. Целта му е установяването на бременност, както и това, че тя е на мястото си – в матката. Обикновено това се прави след закъснение на менструацията и/или положителен тест за бременност. По принцип е препоръчително първият преглед при акушер-гинеколог да се насрочи поне една седмица след закъснението на месечния цикъл (5-та гестационна седмица на бременността). В този период на бременността в повечето случаи с ултразвуковият трансвагинален преглед може да се види т.нар. плоден сак.
Какво се следи при всяко следващо посещение при акушер-гинеколога и какви изследвания се назначават на бъдещата майка:
Вторият преглед се извършва около 7-а гестационна седмица. Ултразвуковият преглед в този срок се извършва отново трансвагинално (през влагалището) и има за цел да установи вече наличието на сърдечна дейност на плода. Това дава началото на същинското проследяване на бременността. То започва със снемане на анамнеза на бременната жена за минали и настоящи заболявания, както и за наследствени заболявания. Изчисляват се срокът на бременността и вероятният термин на раждане спрямо датата на последната редовна менструация. Измерват се ръст, тегло, артериално налягане. С този преглед започва ежемесечно следене на състоянието на бременната жена и развиващото се в нея бебе. При нормално развиваща се бременност се назначават рутинните хематологични изследвания, вкл. определянето на кръвната група и резус фактора на бременната.
Третият преглед се извършва в 11-13 гестационна седмица. По време на този преглед се провежда ултразвукова диагностика(УЗД), която се извършва вече трансабдоминално (върху корема). Чрез показателите от УЗД се определя точният срок на бременността и на база на размерите на плода се изчислява отново вероятният термин на раждане (ВТР). За документацията ВТР е изчислена вече на база на първи ден от последна редовна менструация. По време на този преглед се снемат няколко ехографски параметъра като дебелината на нухалната гънка (измерване на течността зад вратлето на бебето), назална кост, кръвен поток през сърцето на плода, дуктус венозус (малък съд в черния дроб) и фетална анатомия. Взема се и кръвна проба за т.нар. ранен дородов биохимичен скрининг (БХС) – изследване на биохимични параметри за определяне на риска за Даун синдром и други хромозомни аномалии. При необходимост бременната жена се насочва към допълнителни инвазивни изследвания (хориална биопсия или амниоцентеза).
След 13 г.с. по преценка на проследяващия лекар може да се снемат кръвни изследвания за глюкоза (кръвна захар), както и допълнителни биохимични показатели за кръвосъсирване и коагулация (протромбиново време, фибриноген, аРТТ (ККВ). От тук нататък при всеки преглед чрез УЗД се измерват основни структури на плода, като се проследява как той нараства и се развива (фетална биометрия). Оценява се дали растежът и развитието на плода отговарят на гестационната възраст. Извършва се оценка на феталните движения и активност, както и оценка на позицията на плацентата и пъпната връв.
Четвъртият преглед се извършва между 16 и 20 гестационна седмица. По време на този преглед се провежда ултразвукова диагностика, при която вече се прави базисна фетална морфология – по-подробно ехографско наблюдение на анатомията на плода. Чрез нея се разглежда плодът за наличието на всички органи, като се обръща специално внимание на череп, сърце, бъбреци, диафрагма, гръбначен стълб, пикочен мехур, стомах и крайници. При съмнения за аномалии в развитието на бебето проследяващият лекар може да назначи детайлна фетална морфология за уточняване чрез подробен преглед на всяка част на тялото на плода.
По време на този преглед по преценка на проследяващия лекар може да се вземе и кръвна проба за т.нар. късен дородов биохимичен скрининг.В този срок на бременността, ако на база на получените по-рано резултати от биохимичните изследвания проследяващият лекар прецени, че има нужда, се извършва и амниоцентеза. Обикновено се препоръчва амниоцентеза на всички бременни жени, които са над 35-годишна възраст. Много често между 20 и 24 г.с. лекуващият лекар насочва бременната жена към извършване на фетална ехокардиография – специализирано ехографско изследване на сърцето на плода.
Петият преглед се извършва между 22 и 26 гестационна седмица.
Това е рутинна консултация, при която се извършват всички прегледи и изследвания, необходими за проследяване на здравословното състояние на бременната жена и развитието на плода в динамика. След 20 г.с. седмица при всяко посещение се прави оценка на състоянието на плацентата. При нужда УЗД прегледът се съпровожда и с доплерово изследване на кръвотока в съдовете, хранещи бебето и кръвоснабдяващи маточните съдове.
Какви прегледи и изследвания се извършват след 28 гестационна седмица?
В този период на бременността продължават редовни прегледи с УЗД, мониториране на здравето на бременната жена и оценка на физическото състоянието на плода със снемане на биометричните данни и проследяване на феталния растеж.
След 28 г.с. При всеки преглед започва да се мониторира и сърдечната дейност на плода – т.нар. запис на сърдечни тоновe (NST).
Към 36 г.с. се назначават и изследвания за сифилис, хепатит B и C, СПИН (по желание). По принцип тези изследвания могат да се назначат и по-рано по време на бременността, но трябва да се има предвид, че тяхната валидност е от 3 до 6 месеца. Обикновено практиката е да се правят в началото и в края на бременността. Ранното тестване е по преценка на лекуващия лекар, а това е необходимо непосредствено преди раждане, защото резултатите от посочените изследвания са задължителна част от медицинската документация за провеждане на раждането.
Между 36-38 г.с. в подготовка за предстоящото раждане често се назначават изследвания на микробиология от влагалищен секрет, пълна кръвна картина, глюкоза (кръвна захар) и урина (по преценка на проследяващия лекар може да се назначи изследване на стерилна урина).
След 36 г.с. записът на сърдечни тонове се извършва ежеседмично. Практически раждането може да се очаква в предстоящите седмици до термина. Освен записите на сърдечни тонове, провеждани всяка седмица, в последния месец от бременността (след 36 г.с.) на бъдещата майка се прави и подробен гинекологичен преглед от лекуващия лекар. По време на този преглед вече окончателно е определена позицията на плода с предлежанието на неговата най-ниска част (главичка, седалище или друго) и се обсъжда предстоящото раждане. Ако има медицински индикации за оперативно родоразрешение (цезарово сечение), се планира конкретно датата на извършване на раждането, както и нужните за това консултации.
С това приключва проследяването на бременността. Очаква се раждането!


Какви допълнителни изследвания може да назначи специалистът и кога са необходими те?
Това е доста сложен и обширен въпрос. Най-честите изследвания, които се налагат да се правят, са:
Серологични изследвания за:
- токсоплазмоза;
- цитомегаловирус;
- листериоза;
- изследване за рубеола по време на бременността (до м.л. VII);
- търсене на антитела при резус отрицателна бременна;
- глюкозен тест при съмнение за гестационен диабет.
Какви са съвременните възможности на пренаталната диагностика, които станаха популярни в последните години, в какви случаи се препоръчва да бъдат приложени?
Ултразвуково сканиране (основен директен неинвазивен метод). Той позволява да се открият 80-98% от анатомичните пороци в зависимост от познанията на лекаря. Това изследване се нарича фетална морфология. Методът е особено информативен за сроковете 9-13, 18-20, 28-32 гестационна седмица от бременността.
Биохимичен скрининг
При биохимичния скрининг се взема кръв от бременната жена и се изследват маркерни серумни белтъци в кръвта. Тези белтъци се произвеждат от клетките на плода или от плацентата и постъпват в кръвта на майката. Тяхната концентрация се променя в зависимост от състоянието на плода и срока на бременността.
Изследват се три белтъка: алфафетопротеин (PAPP-A), хорионгонадотропин (Fß-hCG), естрадиол.
Алфафетопротеинът се изработва в жлъчния мехур и в черния дроб на плода. Оттам преминава в урината, след това в амниотичната течност и накрая в майчината кръв. Откритите дефекти на невралната тръба (гръбначния стълб) водят до изливане на фетална течност в амниотичната кухина и това увеличава концентрацията на този белтък. Ако той е увеличен, особено след третия лунарен месец, има висок риск за дефекти на невралната тръба.
Алфафетопротеинът се увеличава при чернодробни аномалии на плода и при риск от абортиране. АФП намалява в 30% от случаите на синдрома на Даун.
Бета-човешкият хорионгонадотропин (Fß-hCG) се образува от плацентата. Той се открива в кръвта на жената след 10-я ден от оплождането. Нивото на този белтък се увеличава при болестта на Даун (тризомия 21), а намалява при болестта на Едуардс (тризомия 18). Естрадиолът се произвежда от фетоплацентарния комплекс (плод и плацента). Неговата концентрация винаги се разглежда в отношение с двата първи белтъка.
В България биохимичен скрининг се прави на 11-13 гестационна седмица + 6 дни от бременността.
Най-добре е да се направи скрининг между 15-18 гестационна седмица, ако има висок риск за болестта на Даун.
Хорионбиопсия и амниоцентеза
При над 2000 наследствени и 400 хромозомни болести е възможно да се постави диагноза с почти 100% сигурност само чрез изследване на клетките на бебето, получени чрез хорионбиопсия (вземане в 10-13 седмица на клетки от хориона – предшественик на плацентата) и амниоцентеза (вземане в 16-19 седмица на околоплодна течност). И при двете акушерски манипулации има риск за прекъсване на бременността. При амниоцентезата вероятността е 4%, при хорионбиопсията е под 1%. Заради тази вероятност към тях се пристъпва при доказан генетичен риск.
д-р Георги Илиев, акушер гинеколог от Гинекологичен център „София".

Последна редакция Сряда, 21 Септември 2016 13:23
blog comments powered by Disqus

baner 300x300px

baner 300 300

baner300x300

MN

banner-moeto-bebe-opt

single parent200

300x300_9_plus-01

1-bebeta

fitpersona

Kuhni Bulgarche New logo final

Попитай специалиста

Ugrinova-homeopatia Д-р Зорка Угринова

Лекар хомеопат
www.phytolek.com

Член на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация. Преподавател по хомеопатия към Европейска школа по клинична хомеопатия. Тя е и медицински консултант на преводни книги и учебници по хомеопатия и автор на редица научно-популярни статии. В своята лечебна практика д-р Угринова прилага и фитотерапия, нутритерапия и други природосъобразни методи на лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пазaрувайте лесно онлайн

9plus_logo-01

Магазини