earlybaby

Вторник, 21 Юни 2016 13:42

Стволови клетки от пъпната връв – мода или необходимост


CF576В последното десетилетие, както в повечето развити държави, така и у нас, все повече се говори по темата за стволовите клетки. В същото време пред очакващите дете двойки все по-актуален е въпросът какво да направят с остатъчната умбиликална кръв, която се отделя като биологичен отпадък при раждането. Родилките могат да дарят тази „скъпоценна" кръв в обществена (донорска) банка.

При това от нея ще бъдат извлечени стволови клетки, които ще бъдат на разположение на всеки нуждаещ се от стволово-клетъчна трансплантация, стига да бъде установена нужната степен на тъканна съвместимост. Другата възможност пред очакващите дете двойки е да съхранят стволови клетки в някоя от т.нар. „семейни" (автоложни) биобанки. Те съхраняват пробите срещу заплащане и само за евентуалните нужди на донора и неговото семейство. Докато семейните биобанки съхраняват по-голямата част от събраните биологични проби, до замразяване и дългосрочно съхранение в донорска банка стигат не повече от 30-40% от дарените проби. Това е така, защото обществената банка „продава" биологичната си проба на здравноосигурителния фонд на трансплантирания реципиент. Този модел на функциониране налага да бъдат съхранявани само пробите с най-голям шанс за използване, т.е. само тези с най-много клетки, които ще донесат най-сигурна възвращаемост на вложените средства за съхранение. В повечето случаи обществените банки не могат да се самоиздържат и разчитат на държавни субсидии, което ги прави финансово несигурни предприятия. От друга страна, частните (семейните) биобанки изискват суми от порядъка на 4-5 хиляди лева и повече, за да съхранят стволовите клетки за период от 20–25 години.

Какво представляват стволовите клетки?
Стволовите клетки са онези миниатюрни градивни елементи, които осигуряват непрестанно самообновяване и възстановяване на тъканите в тялото. Те са в основата на обичайни явления като растежа на косата, заздравяването на раните и възстановяването на кръвта след кръвозагуба. През последните години бяха разгадани редица любопитни факти за ролята и възможностите на стволовите клетки - като например това, че те намират сами пътя си в тялото, мигрирайки към мястото на увреждане, където спомагат за „отремонтирането" на засегнатите тъкани. Стволовите клетки са в основата на т.нар. регенеративна медицина, която е призвана да забави стареенето и да предостави ефективно лечение за социално значимите дегенеративни заболявания в късната възраст.

Приложение
На фона на тези почти „необятни хоризонти" днешните възможности за практическо приложение на стволовите клетки са по-скоро ограничени. Към момента стволовите клетки се използват рутинно само за стволово-клетъчни трансплантации при един тесен кръг от около 70-80 злокачествени заболявания на кръвта и имунната система.

Източници на стволови клетки
Важно е да се знае, че раждането далеч не е единствената възможност да бъдат извлечени и съхранени стволови клетки. Всъщност класически източник е костният мозък, а напоследък и периферната кръв. В исторически план отделящата се при раждане остатъчната кръв от плацентата и пъпната връв е най-скоро разработеният източник на стволови клетки. Развитието на технологиите в областта на криобиологията и биобанкирането позволяват умбиликалната кръв да бъде обработена, замразена и съхранявана за почти неограничен срок, например 20-30 и повече години. При това тази кръв има редица предимства, но и някои недостатъци в сравнение със споменатите традиционни източници. Най-важното предимство на умбиликалната кръв е в сравнително по-малкия риск от реакции на тъканна несъвместимост, когато клетките биват използвани алогенно, т.е. ако реципиентът и донорът са различни индивиди. Сравнителен недостатък на умбиликалната кръв спрямо костния мозък е ограниченият брой клетки, които могат да бъдат извлечени при раждане. Затова много лаборатории работят за решаване на този проблем чрез контролирано умножаване на клетките.

Как да изберете банка за съхранение на стволови клетки?
Към момента в България оперират 1 донорска и 8 частни биобанки за стволови клетки от умбиликална кръв. Съхранените до момента проби от български деца са около 15 000. Някои от банките съхраняват пробите си у нас, докато други са клонове на големи международни биобанки и изпращат пробите за съхранение в чужбина. Съществена роля при избора на биобанка играят нейната надеждност и репутация. В този смисъл интерес представлява информацията за това откога съществува банката, както и нейното пазарно присъствие, напр. какъв е общият брой съхранени проби (в глобален мащаб за международните банки). Все пак най-важното доказателство за качеството в работата на биобанките е броят на върнатите и използвани за лечение проби. Към момента най-много съхранени и използвани проби в Европа и у нас има международната биобанка CryoSave, която присъства в България от 2005 година. Относително косвена, но важна характеристика на биобанките е прозрачността в собствеността и управлението им. При това публичните дружества са значително по-прозрачни в сравнение с дружествата с ограничена отговорност. При избора си клиентите следва да се уверят, че банката притежава разрешение за дейност, което в България издава Изпълнителната агенция за трансплантация (ИАТ). Това разрешение е задължително, но далеч повече тежест и престиж имат някои доброволни и специфични за биобанкирането акредитации, като тази от FACT-NetCord (най-специфичната и взискателната система за акредитация на банките за умбиликална кръв), ААBB (Американската асоциация на кръвните банки) или WHO-GMP (за добра производствена практика на Световната здравна организация). Ако пробите биват съхранявани в лаборатория извън България, съществен детайл е спазването на допустимия времеви прозорец (до 72 часа) от момента на раждане и пробовземане до приемането на пробите за обработка в криолабораторията, където ще бъдат замразени и съхранявани. Следва да се има предвид, че съхраняващите в чужбина международни банки поемат повече транспортен риск за пробите в сравнение с българските банки. Затова е важно дали и как една банка информира клиентите си в реално време за отделните етапи на процедурата. Например гарантиран ли е достъп до информация за това кога пробата е била приета за обработка в лаборатория, от какъв тип и колко жизнени клетки са били извлечени, дали пробата е чиста от бактериална контаминация (замърсяване) и пр. Престижните биобанки разполагат със специализирани информационни системи, които генерират всички тези данни автоматично и независимо от търговските си отдели, за да бъде изключена всякаква възможност за манипулиране на данните.
Винаги са важни видът и юридическата издържаност на предлаганите от биобанките договори, които са доста различни. Накрая, интерес представлява информацията каква част от цената на услугите покрива плащането на такси в болниците и хонорарите на пробовзимащите и препоръчващи услугата медицински специалисти. Често изобилието на търговски отстъпки и допълнителни „екстри" е за сметка на качеството и надеждността на същинската услуга. При биобанкирането в голяма степен важи правилото, че „евтиното излиза скъпо".

Д-р Асен Пачеджиев, завършил медицина в София, специализирал в областта на контрола на инфекциите и общественото здраве, в България, Холандия и Швейцария. От 2011 година работи активно върху темата за обществено-здравните аспекти на тъканното и в частност на стволово-клетъчното банкиране. Член е на Управителния съвет на Българската асоциация на тъканните банки (БАТБ), изпълнителен директор на Cryo Save България.

Последна редакция Вторник, 21 Юни 2016 13:52
blog comments powered by Disqus

baner 300x300px

baner 300 300

baner300x300

MN

banner-moeto-bebe-opt

single parent200

300x300_9_plus-01

1-bebeta

fitpersona

Kuhni Bulgarche New logo final

Попитай специалиста

Ugrinova-homeopatia Д-р Зорка Угринова

Лекар хомеопат
www.phytolek.com

Член на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация. Преподавател по хомеопатия към Европейска школа по клинична хомеопатия. Тя е и медицински консултант на преводни книги и учебници по хомеопатия и автор на редица научно-популярни статии. В своята лечебна практика д-р Угринова прилага и фитотерапия, нутритерапия и други природосъобразни методи на лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пазaрувайте лесно онлайн

9plus_logo-01

Магазини